ომის კანონები გამოიყენება, თუ

ორგანიზებული ჯგუფი სახელმწიფოს, მოქალაქეების და ინტერსების წინააღმდეგ იმ ინტენსიობის ძალადობის განმეორებად აქტებს მიმართავს, რაც საკმარისია მის შეიარაღებულ კონფლიქტად აღიარებისათვის

ეჭვმიტანილი მოწინააღმდეგის შეიარაღებული ძალების აქტიური წევრი ან ძალადობის აქტიური მონაწილეა

სამართალდაცვითი ზომები არაადექვატურია