საბიუჯეტო ხარჯების, ან გადასახადების გაზრდასთან, თავდაცვასა და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონპროექტების ინიცირების ექსკლუზიური უფლებამოსილება აქვს მთავარობას.

აღნიშნულ პროექტებს საკანონმდებლო ორგანო კენჭს უყრის მასში მთავრობის თანხმობის გარეშე რაიმე ცვლილების შეტანის გარეშე.