ბლოგის მიზანია ხელი შეუწყოს ინფორმირებულ დებატებს საქართველოში კონსტიტუციური რეფორმის ირგვლივ და ხელისუფლებათა გამიჯვნის, შეკავებისა და გაწონასწორების (ამერიკულ-შვეიცარული) მოდელის ირგვლივ საზოგადოებრივი კონსენსუსის ფორმირებას.

აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ ლევან რამიშვილის მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ახალი ქართული კონსტიტუციის ძირითადი პრინციპები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები